Coaching

Praktijkruimte3

Persoonlijke ontwikkeling

Haptonomische coaching richt zich op jouw persoonlijke ontwikkeling in je werk of privé.

Ieder mens is uniek. Je handelt, denkt en voelt op je eigen wijze. Als je gedrag overeenkomt met je gedachten en je gevoel dan kom je authentiek over. Inzicht in je non-verbale communicatie en kennis over signalen van je lichaam zorgt ervoor dat je effectiever functioneert. Zo versterk je je competenties en vaardigheden. Samen zetten we een bewustwordings-, en veranderingsproces in gang en ontdekken we je krachten, talenten, en valkuilen.

Door middel van gesprekken maar vooral door concrete oefeningen, word je je bewust van je gevoel, je handelen en je gedachten. Je ontdekt wat je kwaliteiten en valkuilen zijn en je ontdekt wat goed voelt en wat zinvol is. Je krijgt daardoor meer vertrouwen in jezelf en in het contact met anderen om je heen.

Thema's bij coaching kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Omgaan met stress, druk
  • Er zit meer in mij, maar het komt er (nog) niet uit
  • Ontdekken van je kwaliteiten en je drijfveren (loopbaanadvies)
  • Vragen op het gebied van samenwerking of leiderschap
  • Omgaan met verandering of ontslag
  • Profileren en presenteren

 

 

Praktische informatie

Bij coaching de nadruk ligt op het vergroten van het bewustzijn van jezelf en het vergroten van je mogelijkheden.

De interactie tijdens de sessies vormt de leidraad voor deze bewustwording en het ontdekken van nieuwe, onontdekte mogelijkheden. In de coaching wordt gewerkt aan het bewust worden van gevoelens, je gedachten en je handelen en het leren begrijpen en gebruiken van signalen van je lichaam.

Het coachingstraject kan plaatsvinden in mijn praktijk, maar ook on- the- job, of in een privésituatie.

Het traject bestaat uit:

  • een intakegesprek waarbij het doel, en de verwachtingen worden besproken
  • het verkennen en ontdekken van je patronen en het zoeken naar de mogelijke verdieping of verbreding van je kwaliteiten
  • onderzoeken en oefenen van eventueel gewenste verandering
  • evaluatie.

Het tarief voor particuliere coaching is € 85,- per sessie van een uur.

Als een coachingstraject door je werkgever wordt vergoed, dan is het tarief € 110,- exclusief BTW voor ongeveer een uur. Het coachingtraject wordt op maat gemaakt in overleg met je werkgever. Afstemming over de doelstelling en het behaalde resultaat vindt plaats in overleg met jou.

praktijkruimte

Praktijkgegevens

Telefoon: 06 231 891 22
E-mail: info@paulagroeneveld.nl

Godfried Bomansstraat 2
4103 WR Culemborg

Registraties

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Geregistreerd docent bij CRKBO

Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB)