Haptotherapie

haptonomie wiebelplank2

Luisteren naar je gevoel

Haptotherapie helpt je meer bewust te worden van je gevoel. In onze samenleving ligt de nadruk op ons denken en doen. Ons voelen is vaak onderbelicht. Misschien herken je dat je veel bezig bent met wat je allemaal moet, hoe je wilt zijn of wat je moet kunnen, waardoor je geen aandacht hebt voor je gevoelens op het moment zelf.

We denken en vinden van alles, maar hoe het werkelijk voor ons is verliezen we uit het oog. Toch zijn we als voelers geboren. Als baby voelde je heel goed wat je nodig had. Nu zijn we ons daar minder bewust van. We proberen het antwoord te vinden met onze denkkracht, terwijl het antwoord vaak verscholen ligt in onze gevoelens en behoeften.

Bewust worden van gevoelens en het leren begrijpen en gebruiken van signalen van je lichaam geeft je meer inzicht in jezelf. Je ontdekt hoe je omgaat met jezelf en je omgeving. Door je hier meer bewust van te worden kan je keuzes maken die goed voor je voelen en ontdek je nieuwe mogelijkheden. Dit geeft je letterlijk en figuurlijk meer bewegingsvrijheid.

 

Het verhaal van je lichaam

In je leven maak je van alles mee. Ervaringen raken je, emotioneel en lichamelijk. Ze vormen je. Jouw persoonlijke geschiedenis ligt in je lijf opgeslagen. Je ontwikkelt gewoonten of patronen die je eerst beschermen, maar die later niet meer nodig zijn en zelfs beperkend werken.

Wanneer je jezelf bijvoorbeeld voortdurend aanpast aan anderen verlies je jouw eigen wensen en grenzen uit het oog. Oververmoeid, somberheid of last van je lijf kan het gevolg zijn. Door weinig bewust te zijn van je gevoel kun je vervreemd raken van wie je in wezen bent.

Haptonomie

Haptonomie is een mensvisie die bepleit dat we ons denken en handelen laten voeden vanuit het voelen. Haptotherapie is hierop gebaseerd. Het woord ‘haptonomie’ komt uit het Grieks. Hapsis betekent; ‘tast’ of ook wel ‘gevoel’ of ‘gevoelsbeleving’ en het woord ’nomos’ staat voor ‘wet’. Bij elkaar levert dat de betekenis op van het woord haptonomie; de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. De haptonomie geeft inzicht in de gevoelsbeleving van een mens en hoe hijof zij hiermee omgaat in relatie met zichzelf en met anderen.

praktijkruimte

Praktijkgegevens

Telefoon: 06 231 891 22
E-mail: info@paulagroeneveld.nl

Godfried Bomansstraat 2
4103 WR Culemborg

Registraties

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Geregistreerd docent bij CRKBO

Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB)