Kosten, vergoeding en praktijkvoorwaarden

aanraken 2

Kosten en vergoeding

Haptotherapie: € 95,- per sessie (ca. 50 min)

Supervisie: €125 per sessie (ca 75 min)

Zwangerschapsbegeleiding:
- een traject van 6 bijeenkomsten kost € 530,-.
- een losse sessie kost € 95,-

De meeste verzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de behandelingen in de aanvullende verzekering. Check hiervoor je eigen polis en kijk op de website van de NFG: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html.

Een afspraak maken voor haptotherapie kan met of zonder verwijzing van de huisarts.

Afspraken die uiterlijk 24 uur tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Praktijkvoorwaarden

Ik ben geregistreerd lid van de beroepsvereniging NFG; de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

 

Privacy + klachtenregeling

Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Overleg met derden (huisarts of andere hulpverleners) gebeurt alleen na overleg en toestemming van de cliënt.

Verslaglegging gebeurt in principe na elke sessie, enkel ten behoeve van de therapeut en het therapeutisch proces en is op verzoek van cliënt in te zien.  Alle gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie (AVG) Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, het beheer en het inzagerecht van de cliënt. Uiteraard ga ik zeer zorgvuldig met deze gegevens om. U heeft de mogelijkheid om een verzoek in te dienen dat uw dossier verwijderd wordt na afloop van de sessies.

WGBO: op verzoek is het AVG document van mijn praktijk in te zien of op te vragen.

Wkkgz: tevens ben ik aangesloten bij een geschillencommissie van de NFG, voor het geval er een klacht over de behandeling zou zijn. Mochten wij daar samen dan niet uitkomen; is er de mogelijkheid contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de NFG.

Meer informatie

praktijkruimte

Praktijkgegevens

Telefoon: 06 231 891 22
E-mail: info@paulagroeneveld.nl

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:

Lekdijkstraat 13
4101 ZL Culemborg

Op vrijdag:

MENSENKIND
Godfried Bomansstraat 2
4103 WR Culemborg

Registraties

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Geregistreerd docent bij CRKBO

Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB)